Nieuw paper over gatekeeping en family-based care - Better Care Network internationaal

ingevoerd op 19-01-2016

Het internationale Better Care Network heeft samen met UNICEF een nieuw rapport gepubliceerd: ”Making Decisions for the Better Care of Children: The role of gatekeeping in strengthening family-based care and reforming alternative care systems”

 

Dit paper gaat over de rol van gatekeeping in het versterken van gezinszorg en de hervorming van systemen van alternatieve zorg voor kinderen. Met gatekeeping bedoelen we de systematische procedures die erop zijn gericht om te zorgen alternatieve vormen van zorg voor kinderen uitsluitend ingezet worden als ze echt nodig zijn en dat vervolgens die zorg gegeven wordt die bij dat individuele kind past.

 

Het paper analyseert de verschillende aanpakken rond gatekeeping in vijf landen: Brazilie, Bulgarije, Indonesie, Moldavie en Rwanda. Hiermee wordt gekeken naar wat wel en niet werkt in de aanpak, wat de geleerde lessen uit de praktijk zijn en er wordt gekeken naar de implicaties hiervan op beleid en programma’s.

 

Er wordt geconstateerd dat er veel vooruitgang is geboekt wat betreft gatekeeping, maar dat er met name in de formele jeugdzorgsystemen nog de nodige uitdagingen zijn. Er worden enkele fundamentele voorwaarden geidentificeerd voor verbetering, waaronder: de noodzaak voor een mechanisme waarin experts individuele gevallen beoordelen en aanbevelingen doen; een juridisch en normatief kader in lijn met internationale standaarden en werkwijzen op het gebied van mensenrechten; het beschikbaar zijn van diverse opties van alternatieve zorg; tools, protocollen en standaarden voor gatekeeping die toepasbaar zijn in de verschillende lokale contexten; en meer politieke en financiele commitment om onnodige scheiding van ouders en kinderen te voorkomen en dus te investeren in diensten en voorzieningen om gezinnen waar nodig te ondersteunen.

 

Download het rapport hier (http://www.bettercarenetwork.org/sites/default/files/Making%20Decisions%20for%20the%20Better%20Care%20of%20Children.pdf)

Schermafbeelding 2016-01-20 om 12.01.32 Schermafbeelding 2016-01-20 om 12.01.32