Goede voortgang de-institutionalisering in Bulgarije

Nieuw programma gestart

Dit artikel van Opening Doors for Europe’s Children beschrijft de voortgang van de-institutionalisering in Bulgarije. In 2009 woonden nog 7587 kinderen in institutionele zorg, in 2017 was dit gedaald tot 979 kinderen. Het aantal kinderen in pleeggezinnen is met 200% gestegen en ook het aantal gezinshuizen nam toe. Deze maand, september 2018, start een vervolgprogramma om ook de volgende stap in het proces goed te kunnen zetten: het programma ’Continuing support for deinstitutionalisation of children and young people in Bulgaria’. Focus is o.a. op het feit dat 49%  van de kinderen die in institutionele zorg verblijft, tussen 0-3 jaar is.

NNC_DI_IF_092018 NNC_DI_IF_092018