Fontys Hogeschool Pedagogiek tekent Pledge #stopweeshuisstages

25 oktober 2018

Tijdens een evenement voor 200 docenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek tekende deze hogeschool op 25 oktober 2018 een Pledge om geen studenten meer in weeshuizen stage te laten lopen. Celine Verheijen lanceerde namens BCNN de website Stopweeshuisstages (https://www.stopweeshuistoerisme.nl/stage/).

 

Nadelige effecten van stagelopen in weeshuizen

Stagelopen in weeshuizen heeft meerdere nadelige effecten. Om te beginnen is er de aanzuigende werking van kinderen uit arme gezinnen die in een weeshuis worden ondergebracht omdat er geld wordt verdiend aan buitenlandse bezoekers. Onderzoeken laten zien dat 80% van de kinderen in een weeshuis nog minimaal één levende ouder heeft. Kinderen hebben er recht op om thuis op te groeien; wanneer dit niet kan vanwege armoede is dáár ondersteuning nodig.

 

“Onderzoek wijst uit dat kinderen in weeshuizen een groot risico lopen op hechtingsproblemen, mede door de wisselende opvoeders. Door het komen en gaan van stagiaires kunnen deze hechtingsproblemen versterkt worden”, aldus Marlinde Melissen, docent en coördinator Internationalisering bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. “Voor een pedagoog staat juist het belang van het kind voorop, om deze reden willen wij als hogeschool geen stages naar weeshuizen meer faciliteren.”

 

Fontys Hogeschool Pedagogiek is zich al langer bewust van de risico’s van stage lopen in weeshuizen. Afgelopen twee jaar hebben zij samen met Better Care Network Nederland meerdere workshops georganiseerd om studenten en docenten, ook van een tiental andere hogescholen, hierover te informeren.

 

Start campagne ‘Stop weeshuisstages’

De ondertekening van de University Pledge met Fontys Hogeschool Pedagogiek vormt voor Better Care Network de start van de nieuwe campagne, om zoveel mogelijk studenten te informeren over de nadelige gevolgen voor kinderen bij een stage in een weeshuis. De nieuwe website, die op deze dag gelanceerd werd, geeft meer informatie en inzichten over de hechtingsproblemen van kinderen in weeshuizen en geeft tips voor verantwoorde stageplekken. In december volgt een campagne op social media om jongeren bewust te maken van de negatieve effecten van weeshuisstages.

Hogescholen en universiteiten die ook interesse hebben in het tekenen van de pledge, kunnen contact opnemen met Patricia Nieuwenhuizen (mailto:info@bettercarenetwork.nl).

20181025_Fontys_OndertekeningUniversityPledge-0003-5128 20181025_Fontys_OndertekeningUniversityPledge-0003-5128
20181025_Fontys_OndertekeningUniversityPledge-0002-1130 20181025_Fontys_OndertekeningUniversityPledge-0002-1130
20181025_Fontys_OndertekeningUniversityPledge-0005-5186 20181025_Fontys_OndertekeningUniversityPledge-0005-5186