Verslag rondetafelgesprek weeshuistoerisme

Bijeenkomst Tweede Kamer op 27 maart 2019

Op 27 maart stond in de Tweede Kamer weeshuistoerisme op de agenda. Kamerleden van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking lieten zich informeren over diverse aspecten van de problematiek. De heer Bouali (D66), mevrouw Van Weerdenburg (PVV) en de heer Bosman (VVD) luisterden naar en stelden vragen aan de verschillende sprekers.

Diverse deskundigen kwamen aan het woord. Professor Rien van IJzendoorn ging uitgebreid in op de schade die kinderen oplopen als ze opgroeien in een weeshuis. Hij presenteerde onderzoeken die aantoonden dat weeshuiskinderen een dunnere hersenschors en minder grijze en witte stof in het brein hebben. Van IJzendoorn pleitte voor het afschaffen van alle weeshuizen. In plaats van in weeshuizen zouden kinderen in een gezinsomgeving moeten worden opgenomen, vindt hij. Nederland heeft daarin een rol te spelen, aldus professor van IJzendoorn, alsmede de andere sprekers op de hoorzitting. Daarnaast stelde Van IJzendoorn: “Weeshuistoeristen zijn doorgaans zonder het te beseffen medeplichtig.”

Dr. Kristen Cheney focuste op het verdienmodel dat ontstaan is rondom wezen, door de grote sommen geld die in kindertehuizen omgaan. Ze benadrukte dat op initiatief van mensen in het Zuiden grote stappen worden gezet om de van oudsher aanwezige familiegerichte zorg te bevorderen. Cheney: “In Nederland vinden we het allang gewoon dat er geen weeshuizen meer zijn. Waarom in andere landen dan wel?”

Kate van Doore van de Griffith University in Queensland was overgekomen uit Australië om haar kennis en ervaring met de aanpak van weeshuistoerisme in haar land te delen. De Australische overheid voert actief campagne om weeshuistoerisme te ontraden en schaart weeshuistoerisme onder de definitie van moderne slavernij. Grote bedrijven zijn verplicht te rapporteren in hoeverre zij een bijdrage leveren aan weeshuizen en het sturen van bezoekers en vrijwilligers daarheen. Zij riep op tot bewustwording bij vrijwilligers over de schadelijkheid van weeshuizen, en tot regulering van de financieringsstromen.

Sprekers vanuit de Ngo’s (Save the Children, Red een Kind, Defence for Children en BCNN) spraken hun waardering uit voor de nota en pleitten voor een verdere uitwerking ervan. Zo stelden zij voor  om stages in weeshuizen ook onderdeel van het ontmoedigingsbeleid te maken, bij de Europese Investeringsbank na te gaan in hoeverre deze bijdraagt aan institutionele zorg en om als overheid actief Nederlanders betrokken in weeshuizen te controleren en de dialoog te zoeken met de zendende organisaties.

Op 8 april volgt het debat met minister Kaag. Ook deze zitting is openbaar en via livestream te volgen. Meer informatie vind je hier (https://www.bettercarenetwork.nl/ag-17382-7-118365/agenda/notaoverleg_tweede_kamer_over_weeshuistoerisme.html).

Het rondetafelgesprek is hier (https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/initiatiefnota-van-het-lid-van-haga-%E2%80%9Ceen-goede-bedoeling-niet-altijd-een-goed-idee-een) terug te zien.

Het volledige verslag van de zitting is binnenkort ook beschikbaar.

 

groenvanprinstererzaal groenvanprinstererzaal