Uitdagingen voor familieleden en organisaties in transitie

Highlights van de nieuwsbrief van BCN

De recente nieuwsbrief van het internationale Better Care Network behandelt voornamelijk de relatie tussen alternatieve zorg en criminalisering. Hoe is de verhouding tussen jeugdzorg en het strafrecht? De situaties in verschillende westerse landen komen aan bod.

Daarnaast publiceert BCN nieuwe wetenschappelijke artikelen. Zo zijn er 15 ervaren ’kinship carers’, verzorgers die kinderen uit de familie hebben opgenomen, uit Ghana geïnterviewd. Opvang door familieleden is een veelvoorkomende vorm van alternatieve zorg in Ghana. Desondanks zijn zij niet altijd voorbereid op de zorg en bescherming voor kinderen. De 15 geïnterviewden geven aan dat armoede, werkloosheid en culturele en religieuze opvattingen zorgen voor het gevoel niet voorbereid te zijn. De implicaties voor de veiligheid en het welzijn van de kinderen staan in het rapport (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740919300246) (niet vrij beschikbaar).

De Christian Alliance for Orphans (CAFO) heeft een gids uitgegeven met 5 stappen om donoren te motiveren  financiële capaciteit vrij te maken voor familiegerichte zorg. Wanneer donoren niet overtuigd zijn van de noodzaak van de transitie, zal de financiering stagneren met een negatief effect op kinderen en de organisaties die zorg willen verlenen. De stappen zijn als volgt:

1. Deel kennis over familiegerichte zorg
2. Breng donoren in kaart met hun persoonlijke motivaties
3. Identificeer en deel je meest krachtige verhalen
4. Stel een donor communicatie plan op
5. Verander de vraag naar fondsenwerving in een oproep tot actie

De invulling van de stappen en de theorie daarachter kunt u hier (https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/5%20Steps%20transition%20donors%20to%20give%20to%20a%20new%20model%20and%20inspire%20giving%20%281%29.pdf) lezen.

 

De gehele nieuwsbrief kunt u hier (https://myemail.constantcontact.com/May-2019-Newsletter.html?soid=1103522065169&aid=tY9kDVju0-M) vinden.

Screen Shot 2019-04-23 at 12.14.16 PM Screen Shot 2019-04-23 at 12.14.16 PM