Lange termijn effecten van institutionele zorg

Hersenactiviteit van jongeren in pleegzorg en instellingen vergeleken

Dit artikel, gepubliceerd in het Journal of Developmental Science, bevat de resultaten van een follow-up beoordeling van het Bucharest Early Intervention Project (BEIP) in Roemenië. Het gaat om het eerste longitudinale onderzoek naar neurologische ontwikkeling van kinderen in institutionele opvang, gerandomiseerd naar een pleegzorginterventie versus gebruikelijke zorg.

De bevindingen zijn onder andere gebaseerd op de elektrische activiteit van de hersenen op de leeftijd van 16 jaar. De onderzoekers hebben gekeken naar de effecten van verstoring van de plaatsing van pleegouders (bijvoorbeeld het aantal verplaatsingen tussen pleegzorgplaatsingen) op de elektrische activiteit van de hersenen. 48 jongeren in institutionele zorg, 46 jongeren in pleegzorg en 48 niet- geïnstitutionaliseerde jongeren (controlegroep) zijn meegenomen in het onderzoek.

De jongeren in pleegzorg vertoonden hersenactiviteit vergelijkbaar met de niet-geïnstutionaliseerde jongeren. De resultaten toonden verder aan dat verstoringen na de oorspronkelijke plaatsing in pleeggezinnen een negatief effect hadden op de elektrische activiteit van de hersenen. Binnen de pleegzorggroep waren er geen effecten van de leeftijd van plaatsing op mate van hersenactiviteit. Plaatsing van kinderen in stabiele pleegzorg die vroege institutionele opvoeding hebben ervaren, zorgt voor een verbetering op lange termijn in het functioneren van de hersenen.

 

Het hele onderzoeksrapport is hier (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/desc.12872) te vinden bij de Wiley Online Library.

s1656-A.ngsversion.1526227574649.adapt.1900.1 s1656-A.ngsversion.1526227574649.adapt.1900.1