Stichtingen promoten alternatief voor weeshuizen

Persbericht Particulier initiatieven #EveryChildAFamily

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. Met dit als uitgangspunt ondertekenden twaalf Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties de pledge #EveryChildAFamily. Ze deden dit op 28 september in Nijkerk, tijdens de Wilde Ganzen-Partindag 2019, de jaarlijkse ontmoetingsdag voor iedereen actief in ontwikkelingssamenwerking.

 

Doel
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

 

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, met de juiste ondersteuning. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

 

Daarom roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

 

Pledge ‘Stop Weeshuisstages’

De pledge #EveryChildAFamily is in navolging van de pledge #StopWeeshuisstages die Fontys Hogeschool Pedagogiek ondertekende in 2018. Hiermee gaf de hogeschool aan geen studenten meer stage te laten lopen in weeshuizen. De hechtingsproblematiek waar veel kinderen in weeshuizen mee kampen door wisselende opvoeders, wordt versterkt door het komen en gaan van stagiaires. En dus staat Fontys Hogeschool Pedagogiek niet meer toe dat stagiaires naar weeshuizen vertrekken.

 

Initiatiefnemers en ondertekenaars

De pledge #EveryChildAFamily is een initiatief van drie Nederlandse stichtingen: Stichting Peramiho (Tanzania), Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenia) in samenwerking met Better Care Network Netherlands (BCNN). Daarna sloot nog een groot en groeiend aantal stichtingen aan: Stichting Kids Care Kenia (Kenia), Stichting Tan-Kids (Tanzania), IMBA (Zimbabwe/Malawi), Stichting Vrienden van Give a Child a Family (Zuid-Afrika), Puppet Interview Programme (Kenia), Macheo Children’s Centre (Kenia), Mama&Me Uganda (Oeganda), Upendo Daima (Tanzania) en Niketan Foundation (Bangladesh), Stichting Hongarije (Hongarije en Cuba) Stichting Yayasan Setetes Embun (Indonesië) en Stichting Outreach Support Ministries (Sierra Leone, Liberia en Togo), Stichting SOJA (Afrika), Nativitas (Indonesië), Daniëlle’s Children’s Fund (Ecuador en Nepal) , stichting Sri Lanka Support (Sri Lanka), Stichting TLC Nederland (Zuid-Afrika) Soft Tulip (Oost-Europa), Stichting Afia & You (Ghana), Nazareth Foundation Malawi (Malawi), Stichting Adamfo Ghana (Ghana), Zola Care Malawi (Malawi) , Stichting Siaya Education Project (Kenia) , Stichting Westerlaken Foundation (Indonesië), CRO Foundation (Oeganda), Stichting Tanzania Support (Tanzania), Stichting Street Child Nederland (Sierra Leone, Oeganda, DR Congo en Nepal) Stichting WOL (Burkina Faso), Stichting MamaZoeloe (Tanzania), Stichting Bright Future for Children (Senegal), Stichting Vrienden van Lotus (Zambia), Stichting Circle4Life (Kenia), Stichting Vrienden van Christopher (Ghana), Stichting FloJa (Malawi), Indian Light Foundation (India/Suriname), Stichting Medi-Aid (Sri Lanka), Parents² (Ukraïne), Tjommie Foundation (Zuid-Afrika), stichting Kufambatose (Zimbabwe) en Stichting Oloonkolin (Kenia), stichting Bona Baana (Uganda, Rwanda, Kenia), stichting Bambanani (Zuid-Afrika), stichting GESP (Nicaragua) , stichting Misa (Congo), stichting Bokemei (Ghana), stichting CooP-Africa (Kenia en Uganda), stichting Mullai (Sri Lanka), DEAN (Tanzania/Kenia), Jerome Damey Foundation (Guinea), Kwagala Foundation (Tanzania),  MommaLuv (Uganda, Ghana, Namibië, Zuid-Afrika, Tanzania, Liberia, Malawi, Guinee-Bissau) stichting l’Espoir de l’Humanité (Gabon), stichting Mission Lanka (Sri Lanka), COLT (Cambodja), stichting Furaha (Kenia), stichting Bakasso (Guinea), stichting ICFON (Nepal), Foundation Move Up (Kenia), stichting Kaalo Nederland (Somalië/Puntland), Fynn Foundation (Rwanda), stichting Wereldmeisjes (Malawi/Tanzania) en stichting Future for Young People (The Gambia), stichting Sibusiso (Tanzania), Stichting Doingoood (Malawi, Oeganda, Kenia), stichting Talokoto (Gambia), Widows and Orphans Development Foundation (Tanzania), stichting 4Gambia (Gambia) en stichting Elnura (Kirgizië).

Partijen die ook interesse hebben in het tekenen van deze pledge, kunnen hierover contact opnemen met Better Care Network Netherlands (mailto:info@bettercarenetwork.nl).

  

 

Pledge tekst #EveryChildAFamily

“We, the signatories, pledge to support children in families, not institutions.

 

We recognise – in line with the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and the UN Guidelines for the Alternative Care of Children – that the family is the fundamental group of society and the natural environment for the growth and well-being of children and that formal alternative care should always be a temporary measure whilst permanent family and community-based solutions are sought. 

 

We acknowledge the decades of research which demonstrate that institutionalisation is harmful for the health, development, and well-being of children.

We also recognise the specific needs of children at risk of separation and the importance of strengthening alternative care options which allow children to live in family settings.

 

We further recognise the harms caused by orphanage volunteering and we pledge not to send volunteers to orphanages.    

 

We, the signatories, call on individuals, organisations, corporations, faith-based groups, and others who support or work with vulnerable children around the world, to join us in promoting the right of a child to grow up in a family and directing resources to strengthen families.”

 

72143651_2187718981339697_6542696425581445120_n 72143651_2187718981339697_6542696425581445120_n
pledge pledge