Aangepast reisadvies weeshuistoerisme

Ministerie van Buitenlandse Zaken neemt waarschuwing op voor 13 landen

Op 29 oktober kondigde Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan dat de Nederlandse overheid vrijwilligerswerk in weeshuizen ontmoedigt. De minister waarschuwt voor de gevaren van weeshuistoerisme heeft heeft dit specifieke advies opgenomen in de reisadviezen voor 13 landen: Nepal, Cambodja, Kenia, Oeganda, Thailand, Vietnam, Filipijnen, Tanzania, Ghana, Zambia, Zuid Afrika, Sri Lanka en Haïti.

 

Ze schrijft:

 

’Met verwijzing naar motie 35 069 nr 6 Diks/Bosman over informeren over het risico op weeshuistoerisme in de reisadviezen kan ik u berichten dat op 1 oktober 2019 de reisadviezen van de landen Nepal, Cambodja, Kenia, Oeganda, Thailand, Vietnam, Filipijnen, Tanzania, Ghana, Zambia, Zuid Afrika, Sri Lanka, Haïti zijn aangepast met de volgende passage:
 
Vrijwilligerswerk en weeshuistoerisme

Wil je vrijwilligerswerk gaan doen in een ontwikkelingsland? Bereid je goed voor en voorkom betrokkenheid bij projecten die schadelijk zijn voor kwetsbare groepen. Vooral vrijwilligerswerk in weeshuizen is populair, maar heeft vaak (onbedoeld) negatieve gevolgen, ook voor de ontwikkeling van de kinderen, en kan in verband worden gebracht met uitbuiting en mensenhandel. De Nederlandse overheid ontmoedigt vrijwilligerswerk in weeshuizen, vooral kortdurend vrijwilligerswerk in weeshuizen door niet-gekwalificeerde vrijwilligers.
 
Via het reisadvies kan doorgeklikt worden naar een pagina op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken waar uitgebreidere uitleg over dit onderwerp staat: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/vrijwilligerswerk-weeshuistoerisme-buitenland (https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/vrijwilligerswerk-weeshuistoerisme-buitenland)

 

BCNN verwelkomt deze stap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verwacht dat toekomstig reizigers zich hierdoor beter voorbereiden op vrijwilligerswerk met kinderen. 

drie-jonge-vrouwen-in-bangladesh---foto-van-carel-de-groot--home drie-jonge-vrouwen-in-bangladesh---foto-van-carel-de-groot--home