Nieuwe rapportage van de Secretary-General on the Status of the Convention on the Rights of the Child

Verwijzing naar BCNN Campagne #StopWeeshuisToerisme

Op 8 oktober presenteerde Charlotte Petri Gornitzka, Assistant Secretary-General en  UNICEF Deputy Executive Director het nieuwe rapport over de status van de Conventie van de Rechten van het Kind. Dit rapport bevat een overzicht van de voortgang op de prioriteitsthema’s van de Conventie voor de Rechten van het Kind en gaat uitgebreid in op de situatie van kinderen zonder ouderlijke zorg. Het rapport schetst wat er inmiddels bereikt is, en wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor de toekomst. 

Op pagina 9 een verwijzing naar de BCNN campagne #StopWeeshuisToerisme onder de titel ’Areas of Progress’. 

Het volledige rapport is hier (https://undocs.org/A/74/231) te lezen. 

un_logo un_logo