'Orphanage tourism: A voice from the coalface'

artikel door Steven Ucembe

Het nawoord (https://www.linkedin.com/pulse/orphanage-tourism-voice-from-coalface-joseph-m-cheer/?published=t) van het boek Modern Day Slavery and Orphanage Tourism (auteurs Cheer, Mathews, van Doore & Flanagan) dat binnenkort verschijnt, is geschreven door Steven Ucembe. Hij beschrijft zijn jeugd waarin hij opgroeide in een weeshuis in Kenia, zijn ervaringen met de steeds wisselende vrijwilligers aldaar en koppelt dit aan de huidige ontwikkelingen rond familiegerichte zorg in Kenia waarin hij als nu als professional een bijdrage levert aan goede zorg voor kwetsbare kinderen. 

steven steven