Inventarisatie van de Europese bijdrage aan institutionalisering van kinderen

Rapport Re-Think Orphanages

In dit rapport, dat in maart 2020 uitgekomen is, staan de uitkomsten van een inventarisatie van de bijdragen die landen in Europa leveren aan de institutionalisering van kinderen in het Zuiden. De focus ligt op het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Er is een inventarisatie gemaakt van de bijdragen uit die landen in de vorm van mensen, geld en andere bronnen die bijdragen aan institutionalisering wereldwijd.  Het Engelstalige rapport is hier (/content/17382/download/clnt/92798_Re-Think_Orphanages_-_Mapping_the_European_Contribution_to_the_Institutionalisation_of_Children_Overseas.pdf) te downloaden.

rethink_orphanages rethink_orphanages