Overzicht informatiebronnen COVID-19 en alternatieve zorg

Onderdeel BCN website

Better Care Network houdt op haar website een overzicht (https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/covid-19-response-and-childrens-care) bij van alle bronnen die er zijn rondom de aanpak van COVID-19 die gerelateerd zijn aan alternatieve zorg voor kinderen wereldwijd. Bronnen en handreikingen zijn beschikbaar rondom o.a. de ontwikkeling van kinderen, preventie, kinderen met een handicap en kinderen zonder ouderlijke zorg. Een van de bronnen is bijvoorbeeld de notitie (https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/2020-03/the_alliance_covid_19_brief_version_1.pdf) van The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action over de bescherming van kinderen gedurende deze pandemie. Het webinar (https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Maxe6VXBuG8&feature=emb_logo) dat hier op 24 maart jl. over gehouden werd, is ook terug te zien. 

COVID-19 COVID-19