VN Beleidsbrief: De impact van COVID-19 op kinderen

Publicatie van de Verenigde Naties

Op het eerste gezicht lijken kinderen geen slachtoffer te zijn van de pandemie, omdat zij grotendeels gespaard zijn gebleven van de directe gezondheidseffecten van COVID-19. Wel heeft de crisis een groot effect op het welzijn van kinderen. Veel kinderen, van alle leeftijden en in alle landen, worden immers getroffen door de sociaal-economische gevolgen van de pandemie. 
De crisis zou weleens een levenslange impact kunnen opleveren voor sommige kinderen, mede vanwege het feit dat de schadelijke effecten van deze pandemie niet gelijk verdeeld worden. 
Zo zullen de effecten naar verwachting het meest schadelijk zijn voor kinderen in de armste landen of voor degenen in achtergestelde of kwetsbare situaties.
Dit (https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-children) document van de Verenigde Naties geeft een diepere analyse van deze effecten en geeft ook een overzicht aan acties voor regeringen en beleidsmakers over hetgeen nodig is in deze tijd.

UB UB