Kenia’s afhankelijkheid van institutionalisering als model voor kinderbescherming

Een analyse van het kinderbeschermingssysteem van Kenia

Institutionalisering van kinderen zonder ouderlijke zorg heeft in de afgelopen twee decennia zowel nationaal als internationaal niveau tot veel zorgen geleid. Zo groeit in Kenia het aantal kinderen dat opgroeit in zorginstellingen. 
Al een aantal jaar geleden zijn daar wet- en regelgevende maatregelen genomen die gericht zijn op kinderbescherming. De nationale regering lijkt vast te houden aan de toezeggingen die zij heeft gedaan om hervorming van de zorg (inclusief de- institutionalisering) door te voeren. Ondanks dat blijft het systeem van de nationale kinderbescherming erg afhankelijk van institutionele zorg. 
In dit (https://www.mdpi.com/2076-0760/9/4/57/htm) artikel bespreken de auteurs Njeri Chege en Steven Ucebe welke factoren de overmatige afhankelijkheid van Kenia op institutionele zorg versterken.  Zowel structurele, politieke, economische, sociaal-culturele en juridische facturen dragen bij aan de complexiteit van het probleem. 
 

fotokenia fotokenia