Implicaties van COVID-19 op kinderen in residentiële zorg

Artikel in The Lancet Child and Adolescent Health

In dit artikel in ’The Lancet Child and Adolescent Health’ (21 april 2020), gaan de auteurs (Goldman, Van IJzendoorn e.a.) in op de huidige overhaaste sluiting van veel opvanghuizen als gevolg van de COVID-19 crisis. Veel kinderen worden zonder voorbereiding en begeleiding teruggestuurd naar hun oorspronkelijke gemeenschappen, zonder dat hun veiligheid daarbij gemonitord wordt. De auteurs, die familiegerichte zorg als hoogste prioriteit zien, pleiten voor een zorgvuldige transitie, waarin families goed voorbereid zijn, nauwe monitoring plaats vindt en alle hulp beschikbaar is om te zorgen dat de belangen van het kind gediend zijn.

Het artikel is hier (https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30130-9/fulltext) te lezen. 

20180620-emma-lancet-cover-may 20180620-emma-lancet-cover-may