Nieuwsbrief Better Care Network juni 2020

COVID-19 en de zorg voor kinderen

In deze nieuwsbrief biedt Better Care Network tools, begeleiding, informatie en andere bronnen met betrekking tot de zorg en bescherming van kinderen tijdens de pandemie die gaande is. In het bijzonder wordt ingegaan op hoe beleidsmakers, andere belanghebbenden en mensen die werkzaam zijn in de kinderbescherming kunnen inspelen op de behoeften van kinderen en gezinnen die door deze crisis zijn getroffen.

nieuwsbrief nieuwsbrief