The Lancet: analyse institutionalisering en de-institutionalisering

Belangrijke serie artikelen verschenen

The Lancet publiceerde een reeks belangrijke artikelen rondom institutionalisering en de-institutionalisering van kinderen. In een van de artikelen wordt op basis van 300 onderzoeken uit meer dan 60 landen de effecten in kaart gebracht van institutionele zorg op de ontwikkeling van kinderen. De negatieve effecten zijn vooral te zien op fysieke groei, cognitie en aandacht. Ook wordt vastgesteld dat er significante maar kleinere verbanden bestaan tussen institutionalisering en sociaal-emotionele ontwikkeling en de geestelijke gezondheid. 
Daarnaast wordt benadrukt dat alles er aan moet worden gedaan om te beperken dat kinderen in institutionele zorg belanden. Het voorkomen dat kinderen in instellingen terecht komen en het begeleiden van kinderen naar gezinnen is dringend nodig. Waar institutionele zorg absoluut noodzakelijk wordt geacht, moet de verblijfsduur zo kort mogelijk zijn, ook als de zorg kwalitatief goed is.

Alle artikelen kunnen hier (https://www.thelancet.com/commissions/deinstitutionalisation) worden ingezien. 

Het Lancet webinar dat gehouden werd bij de publicatie van de artikelen is terug te zien via deze link (https://attendee.gotowebinar.com/recording/7295059946986444295).

Institutionalisation_thumbnail Institutionalisation_thumbnail