Cracks in the system: onderzoeksrapport link tussen institutionele zorg en kinderhandel in Europa

Nieuwe publicatie van Lumos

Lumos heeft een nieuw onderzoeksrapport gepubliceerd. In Cracks in the system presenteren zij de resultaten van hun onderzoek naar de verbanden tussen institutionele zorg en kinderhandel in Europa. 

Het onderzoek laat zien dat er vier belangrijke manieren zijn waardoor kinderhandel gelinkt is aan institutionele zorg voor kinderen, het zogenoemde ’institution-related trafficking’:

- kinderen worden gerekruteerd en verhandeld naar instituten, met als doel financieel gewin en andere vormen van exploitatie

- kinderen worden verhandeld uit instituten naar andere vormen van uitbuiting

- slachtoffers van kinderhandel en alleenstaande kinderen worden vaak in institutionele zorg geplaatst, hetgeen het risico vergroot op kinderhandel of het opnieuw slachtoffer worden van kinderhandel. 

- zorgverlaters zijn kwetsbaarder voor uitbuiting en mensenhandel.

 

Het rapport bevat aanbevelingen hoe de specifieke kwetsbaarheid voor uitbuiting van kinderen in institutionele zorg en voor kinderen die risico lopen om in institutionele zorg terecht te komen, aangepakt kan worden. 

Het onderzoeksrapport is hier (https://www.wearelumos.org/resources/cracks-system/) te downloaden. 

thumbnail_image013 thumbnail_image013