De Haagse Hogeschool stopt met weeshuisstages

Persbericht

Op 20 november ondertekende De Haagse Hogeschool de University Pledge waarin is vastgelegd dat studenten geen stage meer zullen lopen bij weeshuizen wereldwijd. 

 

Nadelige effecten van stagelopen in weeshuizen 

Stagelopen in weeshuizen heeft meerdere nadelige effecten. Onderzoeken laten zien dat 80% van de kinderen in een weeshuis nog minimaal één levende ouder heeft. Deze kinderen belanden vaak door armoede in een weeshuis. Hoe voller het weeshuis, hoe meer geld er namelijk wordt verdiend aan buitenlandse bezoekers. Weeshuizen zijn vaak big business.  

 

Iets goeds doen 

Tot aan de COVID-19 pandemie was vrijwilligerswerk en stagelopen in ontwikkelingslanden ontzettend populair. Stagiaires willen graag ”iets goeds doen” en brengen geld en cadeaus mee en blijven dat na hun vertrek ook vaak sturen. Maar hoe meer geld er naar weeshuizen gaat, hoe aanlokkelijker ze worden voor gezinnen die in armoede leven. Deze gezinnen denken ten onrechte dat hun kinderen in een weeshuis een betere toekomst hebben dan thuis. 

 

Hechtingsproblemen 

Opgroeien in een weeshuis heeft vaak een negatief effect op de gezondheid, ontwikkeling en kansen voor de toekomst van een kind. Dit komt vooral door het gebrek aan individuele aandacht. Ook lopen kinderen in weeshuizen een groot risico op hechtingsproblemen, mede door de wisselende opvoeders. Door het komen en gaan van stagiaires kunnen deze hechtingsproblemen versterkt worden. 

 

Goede alternatieven 

Door de COVID-19 pandemie vinden er nu geen buitenlandsstages plaats. Toch vraagt De Haagse Hogeschool, op de internationale Dag van de Rechten van het Kind, aandacht voor weeshuistoerisme. “Als UNESCO-hogeschool tekenen wij graag deze belofte om dit doorgeschoten systeem van hulpvriendelijkheid stop te zetten.” zegt Rajash Rawal, lid van het college van bestuur van de hogeschool. “Er worden weer voorzichtig plannen gemaakt voor stages, en gelukkig zijn daarvoor veel alternatieven te vinden voor die studenten die iets goeds willen doen voor de wereld.” 

 

 

DFC-20-07 University Pledge_SOCIAL DFC-20-07 University Pledge_SOCIAL
IMG-20201120-WA0015 IMG-20201120-WA0015