Heeft deïnstitutionalisering de situatie van kinderen in Bulgarije verbeterd?

Evaluatierapport

In 2010 maakte de Bulgaarse overheid de beslissing om een deïnstitutionaliseringsproces in te zetten en over te gaan naar een familiegericht zorgsysteem. Als ondersteuning hiervan zette UNICEF Bulgarije het Family for Every Child project in de Shumen regio, op in samenwerking met de nationale en regionale overheid. In 2016 werd het project geëvalueerd en bleek dat er veel was bereikt, met name dankzij family counseling centers, maar dat er nog steeds lange termijn uitdagingen waren. Lees hier (https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/7.Bulgaria.pdf) de samenvatting van het onderzoek. Klik hier (https://gdc.unicef.org/resource/boure2020-has-deinstitutionalization-improved-situation-children-bulgaria) voor een video waarin de uitkomsten aan bod komen en de link naar het volledige evaluatierapport te vinden is.

woman-5716038_1280 woman-5716038_1280