Institutionalisering in Latijns-Amerika en de Cariben

Onderzoeksrapport van Lumos

Kinderen hebben het recht op familiegerichte zorg, toch worden ze in veel landen in instituten geplaatst. Oorzaken daarvan zijn armoede, oorlog, natuurrampen, discriminatie, gender ongelijkheid, beperkingen, misbruik, verwaarlozing, migratie en sociale uitsluiting. Een gebrek aan diensten en ondersteuning binnen de gemeenschap leidt er vaak toe dat ouders zich gedwongen voelen hun kind in een instituut te plaatsen.  

Dit nieuwe onderzoeksrapport van Lumos focust op kinderen in Latijns-Amerika en de Cariben en de belangrijke factoren die institutionalisering in deze regio beïnvloeden. Kindermishandeling en verwaarlozing zijn in deze regio’s de grootste drijfveren achter institutionalisering. Ook armoede, gebrek aan toegang tot diensten en geweld drijven families in hun zoektocht naar instituten voor hun kinderen. Dit zijn vaak beschermingsinstituten of kostscholen, waar kinderen in hun basisrechten worden voorzien, zoals eten, bescherming en onderwijs. Lees het rapport hier. (https://lumos.contentfiles.net/media/documents/document/2021/05/In_the_Name_of_Care_and_Protection_-_LAC_.pdf)  

school-917497_1920 school-917497_1920