Kamervragen over follow-up onderzoek weeshuistoerisme

Ingediend door CU, CDA, SGP en Van Haga

De ChristenUnie diende op 7 juni samen met CDA, SGP en Groep Van Haga vragen in bij de minister van Buitenlandsen Zaken n.a.v. het onderzoek naar weeshuistoerisme. De vragen gaan o.a. in op:

- hoe het Nederlandse beleid bijdraagt aan het tegengaan van de grondoorzaken van weeshuistoerisme en weeshuizen.

- of er in het kader van ANBI-regelingen aanvullende voorwaarden nodig zijn voor instellingen die in Nederland of daarbuiten hun werkzaamheden richten op de zorg voor en opvang van (wees)kinderen.

- welk tijdspad de minister voor ogen heeft bij het onderzoek naar aanvullende regelgeving.
 

De Kamervragen zijn hier (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2021D22070&id=2021Z09995) te lezen.

8d8097cb8.-detail 8d8097cb8.-detail