Wetenschappelijke artikelen onderstrepen het belang van de-institutionalisatie

Kathryn E. van Doore (2020) en Ghazal Keshavarzian & Joel Borgström (2020)

Twee onderzoeken uit 2020 die de negatieve effecten van vrijwilligerswerk in kindertehuizen en het belang van kinderen bij hun families houden onderstrepen, zijn sinds kort kosteloos online beschikbaar. Door de tijdelijke komst van vele goedbedoelende vrijwilligers in weeshuizen, de donaties van donateurs en de aandacht van enthousiaste bezoekers kunnen weeshuizen blijven voortbestaan, ondanks de schadelijke gevolgen die zij teweeg brengen bij kinderen. De twee artikelen belichten verschillende kanten van dit verhaal.  

Kathryn E. van Doore gaat in haar artikel in op de inzet van de Australische overheid om residentiële zorg tegen te gaan. Australië is een van de landen met de hoogste bijdragen aan residentiële zorginstellingen, maar zet zich hard in om hier verandering in te brengen. In 2017 waren zij het eerste land de rekrutering van kinderen in weeshuizen om inkomsten te genereren, bestempelde als een vorm van moderne slavernij. Het artikel belicht de voor- en tegenargumenten voor deze aanpak en concludeert dat Australië een voorbeeld heeft gezet dat andere landen, zoals Nederland en Groot-Brittannië, zijn gaan volgen. Het volledige artikel is hier (https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2349300319894498) te lezen.

In hun artikel lichten Ghazal Keshavarzian en Joel Borgström een andere partij toe die bijdraagt aan het blijven bestaan en groeien van weeshuizen: donateurs. Dit artikel gaat daarom in op het belang van investeren in families en gemeenschappen in plaats van investeren in weeshuizen. Op deze manier lichten de auteurs toe hoe donateurs meer kunnen doen om zich in te zetten voor de-institutionalisering van kwetsbare kinderen. Hierbij focussen zij zich specifiek om organisaties die aangesloten zijn bij Elevate Children Funders Group in Azië. Het volledige artikel leest u hier (https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2349300319894648).

Naamloos Naamloos