Rapport BICON Conferentie verschenen

Verslag 'Biennial International Conference on Alternative Care for Children in Asia'

De conferentie van eind 2021 bracht een mogelijkheid voor overheidsvertegenwoordigers, organisaties, academici en jonge ervaringsdeskundigen om bij elkaar te komen en belangrijke zaken te bespreken rondom  (alternatieve) zorg voor kinderen in Azië. 

Belangrijke thema’s waren onder andere het aanpakken van onnodige scheiding van familieleden, familiegerichte, alternatieve zorg en kwaliteit van zorg. Ook lag de focus op kinderen met een beperking en de ontwikkeling van het werkveld. Daarbij stonden ook de ervaringen van zorgverlaters centraal.
 

Lees het hele rapport hier (https://bettercarenetwork.org/2021-BICON-conference-report)

12369-4th BICON Report 2021 FINAL 12369-4th BICON Report 2021 FINAL