Lesmateriaal voor kerkelijke tienergroepen die verschil willen maken

Gratis online module

Voor tienergroepen binnen kerken die met jongeren aan de slag willen gaan met concrete acties om iets te doen aan ongelijkheid in de wereld, heeft Kerkpunt, in samenwerking met BCNN en Verre Naasten, een online module ‘Impact’ ontwikkeld. De kernvraag van deze module is: ‘Hoe kun je als tiener van betekenis zijn in een wereld vol ongelijkheid?’

Jongeren zijn zich vaak sterk bewust van het leed in de wereld. Velen zoeken naar concrete voorbeelden om hun geloof om te zetten in actie. Ze hebben een (soms sluimerend) verlangen om iets aan onrechtvaardigheid te doen en tegelijk verdrinken ze in de grootheid van de problemen. Hoe kan ik echt iets doen aan ongelijkheid in de wereld? Wat heb ik als Nederlandse tiener te bieden? Hoe zorg ik dat ik echt verschil maak?

De zes bijeenkomsten zijn bedoeld voor bewustwording, maar ook om te prikkelen en eerlijk te laten nadenken over je eigen motivatie en aanpak. Thema’s die aan de orde komen zijn gelijkwaardigheid, vrijwilligerswerk met kinderen in het buitenland, weeshuistoerisme en het voorkomen van ‘white saviourism’.

De module is geschreven voor tienergroepen (12-15 jaar) binnen de kerk, maar is ook bruikbaar voor oudere tieners. Met filmpjes, stellingen, Bijbelteksten, gespreksvragen, spellen en andere uitdagende werkvormen zetten we de tieners zelf aan het denken en stimuleren hen om in beweging te komen.

De programma’s zijn kosteloos, dus ook zonder abonnement, te downloaden via Impact – Leren in de Kerk (https://lerenindekerk.nl/lerenindekerk/belong/impact/).

Tieners Tieners