Nog enkele plaatsen voor BCNN coachingstraject voor particuliere initiatieven rondom familiegerichte zorg

Start in oktober

In oktober start BCNN een nieuw traject dat particuliere iniatieven begeleidt in hun transitie naar familiegerichte zorg. Het eindresultaat van het traject is dat iedere deelnemende stichting in samenwerking met haar lokale partnerorganisatie een compleet projectplan ontwikkeld heeft hoe een transitie richting familiegerichte zorg ingezet gaat worden en in kaart heeft gebracht welke fondsen deze transitie eventueel mede zouden kunnen financieren.

Deelnemers krijgen daartoe in dit traject kennis van en inzicht in:

- De verschillende vormen van alternatieve zorg voor kinderen (informele opvang, netwerkpleegzorg, formele pleegzorg, gezinshuizen, residentiële zorg, beschermende faciliteiten, transithuizen) en de wettelijke en wetenschappelijke basis hierachter (VN Richtlijnen voor Alternatieve zorg)

- Preventie en familieversterking (o.a. ouderschapsondersteuning, gatekeeping en household economic strengthening)

- Welke lokale wet- en regelgeving er in het betreffende land/regio van toepassing is rondom alternatieve zorg voor kinderen

- Welke lokale/regionale organisaties (zowel overheden, ngo’s en andere organisaties) actief zijn en welke diensten zij bieden en of samenwerking/afstemming mogelijk is.

- Re-integratie van kinderen en hereniging van kinderen met hun familie (richtlijnen voor re-integratie, uitgangspunten, traceren familie, assessment, voorbereiding kinderen en familie, eerste contact kind en familie, opbouw, nazorg, noodplan)

- Alternatieve zorg als re-integratie niet mogelijk is (pleegzorg, gezinshuis)

- Welke rol de eigen stichting heeft en welke de lokale partnerorganisatie

- Mogelijkheden om de transitie te financieren

 

Deelnemers

Bestuursleden of actieve vrijwilligers van Nederlandse PI’s die willen werken aan (meer) gezinsgerichte zorg i.p.v. institutionele zorg. Er is plaats voor 4-8 PI’s.  Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

 

Voorwaarden voor deelname

- de lokale samenwerkingspartner staat open voor dit proces en denkt en werkt mee aan het proces. We horen graag voor de start van het traject hoe de Nederlandse stichting en de lokale partnerorganisatie in dit traject staan.

- bij voorkeur nemen minimaal twee en maximaal drie bestuursleden/vrijwilligers per PI deel aan dit traject.

- afhankelijk van de voorkennis en samenwerkingsrelatie met de lokale partnerorganisatie, moet het PI rekening houden met tussentijdse tijdinvestering voor overleg met de lokale partnerorganisatie,  voorbereiding van de bijeenkomsten en uitwerken van het plan.

 

Kosten

Het traject is gratis, maar niet vrijblijvend. Het traject kost ons ca. 1.300 euro per organisatie en wordt mede mogelijk gemaakt door BCNN en veel vrijwillige inzet van deskundigen. We verwachten dan ook aanwezigheid tijdens de plenaire sessies en tijdsinvestering om de ‘werkbladen’ die de basis zijn voor het eindproduct (het projectplan) uit te werken samen met je lokale partnerorganisatie.

 

Voertaal

De voertaal is Nederlands. Veel achtergrondmaterialen en hulpmiddelen zijn in het Engels.

 

Duur

- zeven (online) groepsbijeenkomsten van 1,5 uur (1x per maand) en een terugkombijeenkomst/intervisiebijeenkomst drie maanden na afloop.

- Ieder PI krijgt een persoonlijke coach, die afhankelijk van de wens van het PI maximaal drie individuele adviesgesprekken voert en beschikbaar is voor hulp.

- Het traject start half oktober 2022.

 

Inhoud bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: Kennismaking, internationale ontwikkelingen, wetenschappelijke basis (Tessa Boudrie, Hope and Homes)

Bijeenkomst 2: VN Richtlijnen voor alternatieve zorg en de verschillende vormen van alternatieve zorg (Bep van Sloten, internationaal consultant alternatieve zorg)

Bijeenkomst 3: Lokale wet- en regelgeving en lokale (potentiële) samenwerkingspartners (Monique Derrez, Dutch Tanzania Foundation)

Bijeenkomst 4: Preventie en familieversterking (Marijke Acket, SOS Kinderdorpen)

Bijeenkomst 5: Re-integratie en alternatieven als re-integratie niet mogelijk is (spreker to be confirmed)

Bijeenkomst 6: Financiering en planning (Marit van Liere, Wilde Ganzen en Patricia Nieuwenhuizen BCNN)

Bijeenkomst 7: Presentatie van je plan aan enkele fondsen (Marit van Liere en Patricia Nieuwenhuizen)

Terugkombijeenkomst na +/- 3 maanden.

 

Iedere bijeenkomst bevat een korte kennissessie over het thema, discussie over het thema en uitwisseling tussen de deelnemers en hoe je dit doet samen met je lokale partner. Tevens ontvang je een ‘werkblad’ om het onderwerp van deze sessie verder uit te werken, samen met je lokale partnerorganisatie. Alle ingevulde werkbladen vormen samen de basis voor een projectplan, dat je ter financiering in kunt dienen bij fondsen. We bieden de kans je concept projectplan al te ‘pitchen’  bij een of meer fondsen tijdens de laatste bijeenkomst, medio 2023. Zij kunnen je dan al feedback geven om de kans voor goedkeuring te vergroten.

 

Interesse of meer info? Mail dan Patricia van BCNN via info@bettercarenetwork.nl (mailto:info@bettercarenetwork.nl). Opgeven kan tot en met 18 september a.s., maar er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar. Vol = vol.

tpa_avmedia_18849 Indonesie Sebastian Posingis bewerkt tpa_avmedia_18849 Indonesie Sebastian Posingis bewerkt