'UN Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies'

Focus op mensen met een beperking

Het ’UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities’ heeft een nieuwe serie richtlijnen gepubliceerd , als aanvulling op de zogenoemde ’Committee’s general comment No. 5 (2017)’ en de richtlijnen voor het recht op vrijheid en veiligheid van mensen met een beperking (artikel 14). De richtlijnen zijn bedoeld om overheden te helpen en ondersteunen in hun werk om de rechten van mensen met een beperking om zelfstandig te leven te waarborgen. Ook zijn de richtlijnen een basis voor deinstitutionaliseringsprocessen en preventie van institutionalisering.

De richtlijnen zijn een resultaat van een participatief proces waarin meer dan 500 mensen met een beperking deelnamen, waaronder ook vrouwen, jongens, meisjes, zorgverlaters en mensen met albinisme. 

De richtlijnen en een toelichting erop zijn te vinden op de website van de Verenigde Naties (https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/crpdc5-guidelines-deinstitutionalization-including). 

R (1) R (1)