Resultaten enquête behoeften familiegerichte zorg voor kinderen met een beperking

Peiling onder particuliere initiatieven

BCNN heeft in december 2022 een peiling gedaan onder Nederlandse particuliere initiatieven over de behoeften die er leven rondom het geven van familiegerichte zorg aan kinderen met een beperking in het mondiale Zuiden. 31 organisaties vulden de online enquête in en zes experts zijn tot nu toe geïnterviewd. Wat zijn de belangrijkste conclusies?

De belangrijkste behoeften van de organisaties in het werken met/ ondersteunen van kinderen met een beperking zijn:

- Inzicht in mogelijkheden om samen te werken met overheden en andere organisaties (42%)

- Kwaliteitscriteria rondom de opvang van kinderen met een beperking (39%)

- Inzicht in de huidige ontwikkelingen in het bieden van zorg aan kinderen met een beperking (35%)

Er is ook gevraagd naar waar collega-organisaties mee geholpen zouden kunnen worden. Daarbij scoorden dezelfde onderdelen als hierboven hoog, maar daarnaast ook:

- Inzicht in het trainen van ouders in het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind (42%)

- Kwaliteitscriteria / scholing van lokale medewerkers (39%)

- Inzicht in de mogelijkheden van familieversterking (35%)

- Inzicht in het voorkómen van beperkingen (bv. door zorg rondom zwangerschap en geboorte) (35%)

 

Ook is er gevraagd naar de gewenste vorm voor het delen van deze kennis en informatie. De belangrijkste wensen zijn:

- Een overzicht van praktische tools/publicaties/video’s/handvatten (65%)

- Een factsheet (39%)

- Een online bijeenkomst met focus op uitwisseling (35%)

 

Tevens gaven diverse respondenten aan dat bewustwording van de behoeften van kinderen met een beperking belangrijk is. BCNN werkt komende half jaar aan de uitwerking van alle conclusies en zal via deze website de uitkomsten delen.

De winnaar van de cadeaubon heeft inmiddels een bericht gekregen.

Meer weten of u mening delen? Dan kan via een email aan Patricia Nieuwenhuizen via info@bettercarenetwork.nl. (mailto:info@bettercarenetwork.nl)

foto bij enquete foto bij enquete