Nieuwe Kamervragen Jan Klink (VVD) over weeshuistoerisme

N.a.v. diverse media berichten

De afgelopen weken verschenen verschillende verhalen in de media over Nederlandse organisaties die actief zijn in het buitenland en waar sprake is van vermoedens van kindermishandeling en kindermisbruik. 

Het ND geeft in hun artikel (https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/1162536/zedenzaken-tegen-reformatorische-hulpverlener-stagneren-ik-wil-) de stand van zaken weer van de rechtsgang rondom de Nederlander Wim A. die beschuldigd is van mensenhandel en seksueel misbruik in Malawi. Het ND heeft uitgezocht dat Wim A. betrokken is bij de opzet van een nieuwe school in Malawi en een nieuwe particulier initiatief voor Malawi vanuit Nederland.

In Suriname is een kindertehuis, dat ondersteund wordt door een Nederlands particulier initiatief en door Nederlandse vrijwilligers, gesloten na meldingen over geweld en mogelijk seksueel misbruik door personeel. Het Parool schreef er dit artikel (https://www.parool.nl/a-b160864a) over. 

Kamerlid Jan Klink stelde nieuwe vragen over het dossier weeshuistoerisme. U kunt ze hier (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2023Z03573&did=2023D08447) terugvinden. We wachten de beantwoording door de minister met veel belangstelling af.

 

OIP OIP