Afronding BCNN coachingstraject particuliere initiatieven

Transitie richting familiegerichte zorg

In oktober 2022 zijn zeven Nederlandse particuliere initiatieven, die in Kenia, Brazilië, Peru, Filipijnen, Nepal en Ghana residentiële zorg bieden aan kinderen, gestart met het BCNN coachingstraject om te onderzoeken in hoeverre zij meer familiegericht kunnen gaan werken.

Het traject bestond uit een maandelijkse inhoudelijke lezing van een expert, uitwisseling met elkaar en ondersteuning door een coach. Ze zijn getraind in thema’s als de Richtlijnen voor Alternatieve Zorg, de internationale ontwikkelingen rondom alternatiever zorg, wet- en regelgeving, familieversterking, re-integratie en financiering. Dit resulteerde in een projectplan, ontwikkeld samen met hun lokale partner over de transitie die zij in willen zetten. Deze plannen presenteerden ze in april aan potentiële fondsen, die hen van feedback voorzagen om het voorstel te versterken.  De voorstellen worden nu aangepast en kunnen ingediend worden bij fondsen. 

Focus van het transitieproces van de organisaties zijn divers van aard en hebben een planning op de kortere en langere termijn te voorkomen dat kinderen in hun opvang terecht komen, meer ondersteuning te bieden in de thuissituatie, het verblijf te verkorten, kinderen te re-integreren naar hun familie, pleegzorg in te zetten of een dagopvang te starten. In juli volgt nog een terugkombijeenkomst om het traject te evalueren, ervaringen uit te wisselen en vooruit te kijken. 

Wilt u meer weten of heeft u interesse in een mogelijk nieuw traject? Mail dan naar info@bettercarenetwerk.nl.

tpa_avmedia_18849 Indonesie Sebastian Posingis bewerkt tpa_avmedia_18849 Indonesie Sebastian Posingis bewerkt