Inzichten rondom online seksuele uitbuiting van kinderen

Publicaties van Unicef

De Unicef publicatie ’Distrupting harm’ geeft nieuwe inzichten in online seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen. Het is de uitkomst van een grootschalig onderzoek naar hoe online seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen zich manifesteert in dertien verschillende landen en geeft richtingen om preventiesystemen te versterken en de opvang te verbeteren. De dertien landen zijn Zuid-Afrika, Cambodja, Ethiopië, Indonesië, Kenia, Maleisië, Mozambique, Namibië, Filippijnen, Tanzania, Uganda, Vietnam en Thailand.

Het bestaat uit publicaties, video’s en landenrapportages . Ze zijn via deze link (https://www.end-violence.org/disrupting-harm?utm_source=UNICEF+Innocenti+%E2%80%93+Global+Office+of+Research+and+Foresight&utm_campaign=5aa798072e-EMAIL_CAMPAIGN_2023_02_24_04_22&utm_medium=email&utm_term=0_-5aa798072e-%5BLIST_EMAIL_ID%5D#findings) te raadplegen. 

 

8fa07580-be71-6107-1753-cccabfb1d1e0 8fa07580-be71-6107-1753-cccabfb1d1e0