WHO richtlijnen voor interventies bij ouders om mishandeling te voorkomen

Verbetering ouder-kind-relaties

De WHO heeft richtlijnen uitgebracht met interventies voor ouders om kindermishandeling te voorkomen en de relatie tussen ouders en kinderen van 0-17 jaar oud te verbeteren.

De richtlijnen geven ’evidence-based’ aanbevelingen over de interventies bij ouders/ verzorgers om kindermishandeling te voorkomen, de ouder-kind relatie te verbeteren, te voorkomen dat ouders psychische problemen krijgen en emotionele en gedragsproblemen van kinderen te verminderen. 

Meer informatie is te vinden via deze link (https://bettercarenetwork.org/library/strengthening-family-care/parenting-support/who-guidelines-on-parenting-interventions-to-prevent-maltreatment-and-enhance-parent%E2%80%93child).

screenshot_2023-02-15_at_3.43.51_pm screenshot_2023-02-15_at_3.43.51_pm