Nieuwe toolkit over kinderbeschermingsbeleid voor PI's

BCNN i.s.m. Partin

Alle kinderen hebben het recht op veiligheid. Dit is vastgelegd in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden zijn vaak extra kwetsbaar. Ook deze kinderen hebben het recht om op te groeien in een veilige omgeving, vrij van onder andere ongewenst gedrag, schending van hun privacy, mishandeling en misbruik.

Vaak denken we dat mondelinge afspraken of ongeschreven regels voldoende zijn om kinderen binnen onze eigen organisaties veiligheid te bieden. Toch is het belangrijk om alle ongeschreven regels te veranderen in geschreven regels. Ook wanneer deze misschien vanzelfsprekend lijken.

Daarom ontwikkelde BCNN voor Partin een toolkit over kinderbeschermingsbeleid, specifiek voor kleine goede doelen. Een kinderbeschermingsbeleid geeft weer wat er van een werknemer of vrijwilliger verwacht wordt in de omgang met kinderen en legt zaken vast zoals screening van personeel en vrijwilligers en wat te doen met (vermoedens van) schendingen.  Een duidelijk en goed nageleefd kinderbeschermingsbeleid verkleint de kans op misbruik en andere schade bij de kinderen. Kinderen die aan de zorgen van de organisatie zijn toevertrouwd.  Met deze toolkit kan eenvoudig een kinderbeschermingsbeleid opgesteld worden.

De toolkit Beleid Kinderbescherming is hier (https://www.kleinegoededoelen.nl/kinderbeschermingsbeleid-voor-kleine-goede-doelen/) te vinden.

 

tpa_avmedia_18849 Indonesie Sebastian Posingis bewerkt tpa_avmedia_18849 Indonesie Sebastian Posingis bewerkt