Antwoorden op Kamervragen over misstanden in zorg voor kwetsbare kinderen

N.a.v. media berichten over Malawi en Suriname

Eind februari 2023 stelden VVD Kamerlid Jan Klink, samen met ChristenUnie Kamerlid Don Ceder schriftelijke vragen aan minister Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De vragen betreffen twee zaken die in de media verschenen waarbij Nederlanders en Nederlandse organisaties betrokken zijn bij vermeende misstanden in de zorg aan kwetsbare kinderen in het buitenland. 

De Kamervragen zijn hier (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2023Z03573&did=2023D08447) in de te zien. 

Op 13 april jl. beantwoordde minister Schreinemacher deze vragen via deze brief (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2023Z03573&did=2023D15699) aan de Tweede Kamer. 

BCNN vindt het positief dat de minister bezig is met voorlichting vanuit de overheid over de negatieve effecten van vrijwilligerswerk in kinderhuizen en dat de minister het belang van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noemt als onderdeel van een goed kinderbeschermingsbeleid. BCNN gaat de komende tijd verder in gesprek met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de verschillende aspecten om de zorg voor kwetsbare kinderen in lage- en middeninkomenslanden te verbeteren. 

 

2048x1152 2048x1152