'Kind met handicap is thuis beter af dan in een tehuis'

Opinieartikel BCNN namens 36 organisaties in Trouw

Namens 36 organisaties deed BCNN  op 13 mei een oproep in Trouw om kinderen met een beperking in lage- en middeninkomenslanden een thuis te geven, in plaats van een tehuis.

Het volledige opinieartikel:

’Op 15 mei, de internationale dag van het gezin, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van een gezin en familie voor het opgroeien van kinderen. Wereldwijd groeien naar schatting zo’n zes miljoen kinderen op in kindertehuizen en niet bij hun eigen familie. Een substantieel deel van deze groep kinderen heeft een beperking: fysiek, mentaal of beide.

Kinderen met een beperking zijn veel beter af als ze in een gezin of bij familie op kunnen groeien. Wij roepen dan ook iedereen op om tehuizen niet meer in stand te houden, maar organisaties te steunen die kinderen met een beperking én hun gezinnen hulp bieden.

Waarom is het opvangen van kinderen met een beperking in een tehuis geen goed idee? Kinderen lopen achterstanden en schade op door het wonen in een tehuis. De Verenigde Naties, gerenommeerde wetenschappers en veel ontwikkelingsorganisaties zijn het er unaniem over eens: zélfs als er goede zorg is, raken kinderen in tehuizen beschadigd. Kinderen lopen verdere achterstanden op in fysieke groei en cognitieve ontwikkeling, ze ontwikkelen verlatingsangst, krijgen hechtingsproblemen en ontwikkelen een laag zelfvertrouwen. Dit komt door het ontbreken van individuele aandacht van vaste verzorgers die er altijd voor een kind zijn.

Armoede en het stigma op het hebben van een kind met een beperking, blijken de voornaamste redenen dat kinderen met een beperking  in een tehuis terecht komen. 80% van de kinderen in de zogenaamde ‘wees’huizen wereldwijd, heeft nog een of beide ouders. Met hulp en begeleiding kunnen de meeste kinderen thuis wonen. Daarom leveren onze organisaties dag in dag uit maatwerk en zorgen er daarmee voor dat kinderen met een beperking wél thuis kunnen blijven wonen, of weer terug kunnen naar huis. Ook werken we samen met onze lokale partnerorganisaties keihard aan het doorbreken van bestaande stigma’s op het hebben van een kind met een beperking.

Als een kind thuis mishandeld, verstopt of verwaarloosd wordt, is het soms noodzakelijk om een kind in een opvanghuis te plaatsen. Maar dan voor een zo kort mogelijke periode, om van daaruit een goede oplossing te vinden. Voor de meeste kinderen lukt dat binnen de eigen familie of gemeenschap. Voor sommige kinderen is een kleinschalige, gespecialiseerde opvang nodig, met vaste, professionele verzorgers. Wereldwijd is een transitie gaande van zorg in tehuizen, naar zorg door familie. Wij roepen u op daar een steentje aan bij te dragen door opvang van kinderen met een beperking in gezinnen te steunen.

 

Patricia Nieuwenhuizen

Coördinator Better Care Network Netherlands

 

De organisaties die dit onderschrijven: Better Care Network Netherlands, Defence for Children - ECPAT, Red een Kind, WereldOuders, Wereldkinderen, Free a Girl, Wilde Ganzen, Westerlaken Foundation, Yayasan Setetes Embun, Friendship Foundation, Family-Based Solutions.org, Stichting Mullai, stichting Vrienden van Christopher, Adamfo Ghana, Dutch Tanzania Foundation, Leprazending Nederland, Dutch Coalition on Disability and Development, Stichting SeeYou, Stichting Tan Kids, Stichting Misa, SOFT tulip, Give a Child a Family, Stichting Niketan, KidsCare Kenia, Family Power, stichting Medi-Aid Holland Sri Lanka, Outreach Support Ministries, stichting Mission Lanka, stichting Afia & You, Puppet Interview Programme, COLT-Cambodja, stichting Bokemei, Daniëlle Children’s Fund, Vrienden van Lotus, Stichting Mama and Me Uganda en Stichting Upendo Daima Nederland.

 

Trouw Opinie, 13 mei 2023 Trouw Opinie, 13 mei 2023
foto_1 foto_1