Nieuw artikel effecten pleegzorg op ontwikkeling kinderen

Resultaten van 20 jaar Bucharest Early Intervention Project

Het ’Bucharest Early Intervention Project’ is het eerste onderzoek dat werkt met een controlegroep voor kinderen die opgroeien in pleeggezinnen. Het doel van dit project is om de effecten van het opgroeien in pleegzorg te vergelijken met kinderen die in institutionele zorg opgroeien. De data van de afgelopen twintig jaar zijn nu door wetenschappers geanalyseerd, waarbij gekeken is naar IQ, fysieke groei, EEG en symptomen van vijf vormen van psychopathologie. 

Ze concluderen dat kinderen die in pleeggezinnen opgroeien, in vergelijking met kinderen die in institutionele zorg wonen, zich cognitief en fysiek beter ontwikkelden en minder zware psychopathologie ontwikkelden. Pleegzorg heeft het grootste positieve effect op het IQ en op hechting. 

U kunt het artikel hier (https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/2023-07/appi.ajp_.20220672.pdf) downloaden. 

Screenshot 2023-07-18 at 4.52.43 PM Screenshot 2023-07-18 at 4.52.43 PM